jueves, 13 de junio de 2013

OUR DREAMED BEDROOMS. LES HABITACIONS DELS NOSTRES SOMNIS.

At the end of the school year 2nd cycle students have learnt some important facts about the great Expressionism artist Vincent Van Gogh.
Children learnt about his style and technique focusing on different paintings: The Sunflowers, Starry Night...
The final product of this project was based on Van Gogh's Bedroom artwork. Students were asked to design their Dreamed Bedroom.


La darrera activitat del curs ha estat inspirada en el gran l'artista de l'Expressionisme Vincent Van Gogh.
L'alumnat de 2n cicle ha conegut aspectes importants de la seva vida i també han aprofundit en el seu estil i tècnica pictòrica.
Com a producte final, després d'observar la famosa habitació de Van Gogh, l'alumnat ha dissenyat l'habitació dels seus somnis.

1r: Disseny d'un esborrany en llapis, assenyalant cada objecte i de quin material es farà.
2n: Creació de la maqueta amb materials de reutilització.

1st Design a draft and label objects, pieces of furniture and materials.
2nd Create a mock up with recycled materials. 

 

 

3r: Escriptura d'un text descriptiu en anglès amb ajuda de suports lingüístics (jocs previs, imatges, taula amb el llenguatge necessari...).

3rd Write a descriptive text helped by different linguistic support/scaffolding (previous games, pictures, frames...).4t: Presentació oral a la resta de companys.

4th Oral presentation.