jueves, 22 de agosto de 2013

ART TIMELINE

This year I would like to start an Art Timeline Project implying all the groups which are learning Art in English. Surfing the net I have seen plenty of examples, all of them very interesting and I am sure that they will help us buiding our own Sa Bodega Art Timeline. I have tried to summarize the most important History Art Movements and their artists in the Timeline I expect my pupils to produce... someday! Aquest curs m'agradaria iniciar un projecte de Línia del Temps relacionada amb l'art implicant a tots el grups que aprendran Art en anglès. Navegant per Internet he vist molt bons exemples, tots ells molt interessants, estic ben segura de que ens podran ajudar a elaborar la nostra línia del temps d'artística de Sa Bodega. He intentat resumir els moviments artístics més importants i els seus artistes en la línia del temps que espero que el meu alumnat pugui produir algun dia!
CAVE PAINTING 30000-8000 BCE

EGYPTIAN ART 3200-1070 BCE

ANCIENT GREECE 1000 BCE

RENAISSANCE 1400-1600 AD
-Da Vinci
-Michelangelo
-Van Eyck

BAROQUE 1600-1700 AD
-Rembrandt
-Velazquez

IMPRESSIONISM 1870-1890 AD
-Degas
-Renoir
-Manet

POINTILLISM 1880-1900 AD

POST-IMPRESSIONISM/EXPRESSIONISM 1885-1905 AD
-Gauguin
-Cezanne

ART NOUVEAU 1890-1905 AD
-Klimt 1
-Klimt 2
-Klimt 3
-Klimt 4
-Gaudi

FAUVISM 1900-1920 AD
-Matisse

CUBISM 1907-1914 AD
-Picasso 4 

NEOPLASTICISM: DE STIJL 1917-1920s AD

SURREALISM 1924-1930s AD
-Dalí

ABSTRACT EXPRESSIONISM 1945-1960 AD
-Kandinsky 1905-1925 AD
-Kandinsky 2
-Kandinsky 3
-Kandinsky 4

KINETIC ART 1950-1960s AD
-Calder

POP ART 1960s ADNo hay comentarios:

Publicar un comentario