martes, 10 de febrero de 2015

MASAI NECKLACES

This last weeks 1st and 2nd graders have learnt some interesting facts about Africa and its artistic features.
Kids have created lovely and colourful necklaces with few materials:
-paper plates
-scissors
-a pencil
-a black felt-tip
-paints

Aquestes darreres setmanes els nens i les nenes de 1r cicle han aprés aspectes interessants sobre el continent africà i la seva cultura i art.
L'alumnat ha creat uns preciosos i colorits collars Masai amb poc material:
-plats de paper
-tisores
-un llapis
-un retolador negre
-temperes


No hay comentarios:

Publicar un comentario